Üniversite Bölüm TanıtımlarıBoğaziçi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı

6 Ağustos 2020
https://www.ofisegitim.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/boun-anderson-hall-1280x800.jpg

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün beklentisi, öğrencinin hem birincil kaynakları hem ikincil kaynakları dikkatlice okumasının ardından yorum yapabilmesidir.

Boğaziçi Üniversitesi – Türk Dili ve Edebiyatı

Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 1 sene İngilizce hazırlıkla birlikte toplam 5 senelik bir programdır. Derslerin yüzde 30’u İngilizce olarak planlanmıştır. Bu yüzdelik dilim alınan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Yani bölüm derslerinde İngilizce ders yoktur. Buna rağmen, derslerin okuma paketlerinde sıklıkla İngilizce makalelere ve kitap bölümlerine yer verilmektedir. Bölüm öğrencileri belli bir ortalamanın üzerine çıkınca Tarih veya Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümleriyle Çift Ana dal yapabilmektedir.

Bölüm derslerine bakacak olursak dilbilim, Osmanlıca, Türk dilleri ve lehçeleri, edebiyat teorileri, Divan edebiyatında şiir ve nesir, Modern Türkçe edebiyatta roman, şiir ve kısa hikâye gibi pek çok farklı içerikte dersin olduğunu görürüz. Divan edebiyatı ve modern edebiyat dersleri ilk dönemden son döneme kadar programda zorunlu derslerdendir. Dilbilim ve lehçe ile ilgili dersler ise ilk iki sene daha yoğundur. Divan edebiyatı dersleri, alana dair ikincil okumalara çok fazla odaklanmadan şiirlerin okunması, açıklanması ve analiz edilmesine yani kısaca çözümlenmesine ağırlık vermektedir. Modern edebiyat derslerinde ise birincil ve ikincil okumalar birlikte yürütülmektedir. Derslerin okuma yükü oldukça fazladır. Zorunlu derslerin haricinde bölüm içinde açılan seçmeli dersler ve seçmeli Farsça ve Arapça dil dersleri öğrencilere daha farklı seçenekler de sunmaktadır. Bölüm dışından alınan seçmeli derslerde ise zorunlu Dilbilim, Tarih, Felsefe ve Bilim seçmelisi dersleri vardır. Bu dersler, TKL öğrencilerinin bölüm derslerini beslerken yeni bakış açıları kazanılmasına ve farklı ilgi alanlarının keşfedilmesine de yardımcı olmaktadır. Bölüm derslerinin ödev yükü son seneye doğru artmaktadır. İlk iki sene daha sınav odaklı bir değerlendirme varken son sınıf derslerinde değerlendirmeye yazılan makaleler de tâbi olmaktadır. 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün beklentisi, öğrencinin hem birincil kaynakları hem ikincil kaynakları dikkatlice okumasının ardından yorum yapabilmesidir. Yorumun özgünlüğünden ziyade önemli olan okunan edebi metnin içeriğinin kavramsallaştırılması ve bunun metinden örneklerle ve ikincil okumalarla açıklanmasıdır. Bu noktada, derslerin dikkatlice takibi de önem arz etmektedir. Dil derslerini dışarıda tutacak olursak derslerin temel kaynağı nesnel diye nitelendirilebilecek materyaller değildir. Roman, hikâye, şiir gibi türleri hocaların ve makalelerin nasıl ele aldığını gözlemlemek ve öğrenmek belli teorileri, kavramları ve akımları edebi metinlerde görmemizi ve bunlar dahilinde metinleri okumamızı kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, edebi metin okumayı sevmekten daha fazla çaba gerektirmektedir. Bölüm, okuma ve doğru yorum yapma becerisini geliştiren bir eğitime sahiptir. Burada yorumdan kasıt sözlü yorum değildir. Okunan bütün materyaller ışığında, edebi metin hakkında bir yazı yazmaktır. Dolayısıyla yazmayı da sevmek gerekir fakat yazılan akademik bir makaledir. Yaygın bir yanlış anlayışı düzeltirsek Edebiyat bölümü okuyan öğrencilere yazarlık eğitimi verilmemektedir; edebi metinleri belli bağlamlarda incelemek, tenkit etmek ve karşılaştırmak öğretilmektedir. Edebi metinlerin, sosyolojik, tarihsel ve kuramsal bağlamları dahilinde yakın okumasını yapmayı ve hakkında makale yazmayı sevecek öğrenciler bölümden keyif alacaktır. 

Bunun haricinde, Divan edebiyatı dersleri son seneye kadar sürse de ders içerikleri çok değişmemektedir. Osmanlıca okuma derslerine isteyen öğrenciler seçmeli derslerle devam ederken Klasik edebiyat derslerinin, Modern edebiyat dersleri kadar çeşitli bir içeriği ve ağır bir yükü yoktur. Buna rağmen, Divan edebiyatı dersleri sıkı bir takip gerektirmektedir.

Lisans seçimlerinde bazen umduğumuzu bulamayabiliriz fakat lisans sonrası başka bir alandan devam etmek isterseniz bunun ne olduğunu bulmaya alınan seçmeli dersler oldukça yardımcı olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, akademik olarak öğrencileri geliştiren bir fakültedir ve genelde öğrenciler de bu yolda ilerlemeyi tercih etmektedirler. Fakat, lisansta yapılan stajlar, öğrenilen diller, alınan farklı dersler ve karşınıza çıkan atölyeler, kurslar lisans sonrası için kurumsal şirketleri, medyayı veya yayınevlerini kapsayan geniş bir yelpazede çalışma imkânını ortaya çıkarmaktadır. Sadece lisans programını tamamlayan öğrenciler de yine bu alan dışı imkânları yakalayabilmektedir.

Nihan Aksoy
BOUN TKL ’20 

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Fatih Şube
Fatih Ofis Adres
Kalenderhane Mah.16 Mart Şehitleri Cd. No:7
Fatih/İSTANBUL

Fatih Ofis İletişim
0531 554 47 66
0212 514 25 60