https://www.ofisegitim.com.tr/wp-content/uploads/2022/01/Ofis-smile-36x36.png

SINAVA HAZIRLIKTAN FAZLASIOfis Akademi

Ofis, sınav süreci desteğinin yanında bu süreçte öğrenciye ihtiyacı olan farklı alanlarda bilgi birikimini artıracak ve psikolojik rahatlığı sağlayacak etkinliklere ev sahipliği yapar. Ofis bu etkinliklerle talebelerini sadece sınava değil sonrasındaki üniversite hayatına da hazırlar. Farklı alanlara merak kapılarını aralarken, yaşama dair yeni sorular sorup cevapların peşinde koşmaları için talebelerini teşvik eder.
  • Meslek Söyleşileri
  • Bilim Tarihi
  • Akademik Yazı
  • Modern Türkiye Tarihi
  • Eleştirel Düşünme
  • Formüller & İspatlar
ofis-egitim-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-serisi
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-universite-ve-meslek-secimleri-musab-ensar-erturk
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-seda-karabiyik
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-ahmet-turan-kocer
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-ahmet-caglayan-gelecegine-yon-ver
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-haydar-ozturk
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-ahmet-agilli
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-mustafa-savul
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-mehmet-dinc
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-mustafa-ozkaya
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-kazım-karaarslan
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-hikmen-yaman
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-umit-onal
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-kadir-fazli-danisman
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-serhan-mercan
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-vahdettin-isik
ofis-akademi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-meslek-soylesileri-ali-riza-ozcan

Meslek erbapları ile icra ettikleri uğraşlara, tecrübelerine, yaşamlarına dair söyleşilere ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerimizin meslekleri tanımalarını sağlamak, hedeflerini belirlemede yardımcı olmak, ufuklarını genişletmek, yeni sorulara zihinlerinde yer açmak ve yanıtı hep beraber aramak üzere işinin ehli kişilerle düzenlediğimiz meslek söyleşileri, canlı yayınlarla Ofis’in YouTube kanalından sizlerle buluşacak! Meslek söyleşilerinin tamamına aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz.

<

Ofis Akademi’nin öğrencilerinde bilime merak uyandırma çabasının ürünü olan bilim tarihi dersleri uzun bir yolculuk. İnsanın doğaya ilişkin gerçekleri arama girişiminin öyküsü. Bilim tarihi aslında bilimler arası bir disiplin olsa da her şeyden önce bir düşünce tarihidir. Dolayısıyla bu yolculuk aslında aklın ve nihayetinde insanın kendini bulma serüvenidir.

       “Bilim tarihi, aklın gerçeğe ulaşması sürecidir.” (Alexander Koyre)

Bilimsel makale nedir? Akademik yazının esasları nelerdir?

Ofis’in öğrencilerine kazandırmayı planladığı en önemli temel niteliklerden biri de sınav sonrasında kendilerini bekleyen hayata kolay adapte olmalarını sağlamaktır. Üniversite boyunca kendilerine yardımcı olacak sosyal becerilerin yanında akademik yeteneklerle de donanımlı olmalarını sağlamaktır.

Akademik yazının temel teknik esaslarının yanında, araştırma yöntemleri, materyal ve metot kullanımı, elde edilen bulguları değerlendirme, tartışma beceresi ve sonuca erişme kabiliyeti bir bütün olarak değerlendirilip öğrencilerimize kazandırılır.

modern-turkiyenin-olusumu-ofis-egitim
modern-turkiyenin-olusumu-dersi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-merkez-bina
modern-turkiyenin-olusumu-dersi-ofis-ozel-ogretim-kurumu-ilk-oturum
modern-turkiyenin-olusumu-dersi-ofis-ozel-ogretim-kurumu
modern-turkiyenin-olusumu-ofis-egitim-bersun-tuna

Modern Türkiye Tarihi

Modern Türkiye Tarihi dersi, talebenin sınava hazırlık sürecindeki zorlukların yanında entelektüel gelişimlerini ihmal etmemeleri için tasarlanmış ve onları yaşadıkları ülkenin yakın geçmişine daha aşina kılmayı hedefleyen bir derstir.

2019–20 Sonbahar döneminde başlayan bu dersin konu skalası geniş olup, şu şekilde başlıklarla ayrılabilir:

  • Bir modern devlet olarak Osmanlı İmparatorluğu:

Osmanlı imparatorluğunun batılılaşma, merkezileşme ve muhtelif alanlarda yaptığı ıslahatlarla alakalı tarihsel tartışmalara yer verilirken dünya sahnesinde ve devletin daha geniş bağlamda nasıl bir yere oturduğu tartışılır. Cumhuriyet döneminin arifesinde yaşanan ve genç cumhuriyetin mahiyetini ciddi biçimde etkileyen kritik dönüşümler ve devamlılıklar ele alınır.

  • Erken Cumhuriyet Tarihi

Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilk yıllarını ele alan bu kısım daha çok kısır tarihçilik akımlarını kenara atıp global akademide yer alan mümbit tartışma konularına eğilerek talebenin tarihçiliğe yaklaşım metodu geliştirmesini sağlamanın yanı sıra, erken cumhuriyet dönemine dair bilgi dağarcığını geliştirmek isteyen talebe için bir literatür bilgisi kazandırmayı amaçlar.

  • Avrupa ve Türkiye

Bu kısım diğer iki kısmın içinde mündemiçtir. Osmanlı ve cumhuriyet tarihi etraflarında olan kritik dönüşüm ve değişimlerden bağımsız düşünülemeyeceğinden, her dönemin cari fikirleri ve yaklaşımlarının iyi bilinmesi gerekir. Bu yüzden dersin temel amaçlarından birisi, talebeye hakim fikir akımlarının, buna bağlı iktisadi ve içtimai gelişmelerin ve zamanın ruhunun hem imparatorluk hem cumhuriyet döneminde coğrafyamızı nasıl etkilediğini aktarmaktır.

2020-2021 Güz Dönemi Dersleri 1 Kasım’da Başladı!

Bersun Tuna eğitmenliğinde gerçekleştirilen ders, Osmanlı’nın son dönemleri ve genç cumhuriyete odaklanmak üzere Türkiye’nin modern dünyadaki serüvenini ana hatlarıyla ve giriş seviyesinde aktarmak için hazırlanmıştır. Aynı zamanda talebeyi, konuya dair akademik açıdan muteber kaynaklara ve seviyeli bir tartışma zeminine hâkim kılmak, dersin temel gayesidir.

📕 1. Ders: Giriş
📗 2. Ders: Tanzimat’a Kadar Osmanlı: Miras, Devamlılık ve Kırılma Noktaları

Gerekli Kaynaklar:

Findley, Carter V. Modern Türkiye Tarihi: İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007. 1. Bölüm – Merkeziyetçiliğe Dönüş

Brown, Leon Carl. İmparatorluk Mirası: Balkanlar’da ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası, “Balkanlar’da Osmanlı Mirası” (Todorova) bölümü.

Önerilen Kaynak: Hourani, Albert. The Ottoman Background of Modern Middle East (Lecture in 1969) (İngilizce)

📘 3. Ders: Tanzimat

Gerekli Kaynaklar:

Findley, bölüm 2.

Abu Manneh, Butrus. “Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun İslami Kaynakları”, Dergah 73, 74, 75. (çev. Şaban Bıyıklı)

Birincil Kaynak: Gülhane Hatt-ı Hümayunu

📙 4. Ders: II. Abdülhamid Dönemi: Eğitim, Modernite ve Laiklik

Gerekli Kaynak: Findley, bölüm 3.

elestirel-dusunme-dersi-ofis-akademi-ozel-ogretim-kurumu
ofis-akademi-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk
ofis-akademi-ozel-ogretim-kurumu-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk
ofis-akademi-ozel-ogretim-kursu-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk
ofis-egitim-ozel-ogretim-kurumu-kursu-akademi-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk
ofis-akademi-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk-2
ofis-akademi-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk-3
ofis-akademi-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk-4
ofis-akademi-elestirel-dusunme-dersi-musab-ensar-erturk-5

❓ Düşünme sistematiğinin temel kavramlarını tanıtmayı ve kişinin bunları pratikte kullanır hale gelebilecek bir farkındalık seviyesine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan “Eleştirel Düşünme” dersi 26 Ekim’de Musab Ensar Ertürk eğitmenliğinde Ofis Akademi’de başladı!

Ders Başlıkları

1. Hafta (26 Ekim): Argümanlara Giriş  (Ders Dokümanını İNDİR)

2. Hafta (9 Kasım): Dil ve Retorik  (Ders Dokümanını İNDİR)

3. Hafta (23 Kasım): Mantık: Tümdengelimsel Geçerlilik  (Ders Dokümanını İNDİR)

4. Hafta (7 Aralık): Mantık: Olasılık ve Tümevarımsal Muhakeme

5. Hafta (21 Aralık): Argümanları Yeniden Oluşturmak
6. Hafta (4 Ocak): Argümanları Değerlendirirken Karşılaşılan Sorunlar
7. Hafta (18 Ocak): Aldatıcı Muhakeme
8. Hafta (8 Şubat): Doğru, Bilgi ve İnanç

📘 Takip Edilecek Kaynak:
Eleştirel Düşünme Kılavuzu / Tracy Bowell & Gary Kemp
(Tübitak Popüler Bilim Kitaplığı)

🏫 ⏰ Dersler iki haftada bir Pazartesi günleri 19.00-20.00 saatleri arasında, Ofis merkez binada gerçekleştirilmektedir.

biology4
biology3
biology1
ofis-universiteye-hazirlik-okulu
kimya4
kimya3

Öğretirken öğrencilerinin her birinin keyif alarak bilgiyi depolamaları Ofis’in önceliğidir. Zihinlerinde matematiksel bir formülün tasarımını canlandırmak, ona duyulan ihtiyacın, onun gerçek anlamının önemini kavramalarını sağlamak çoğu için sembollerin diziliminden meydana gelen soyut kavramlara bakışlarını değiştirecek, bilime daha fazla merak duymalarını sağlayacak.

Formüller ve öykülerine, grafik ve ispatlarına dair dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz…

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Fatih Şube
Fatih Ofis Adres
Kalenderhane Mah.16 Mart Şehitleri Cd. No:7
Fatih/İSTANBUL

Fatih Ofis İletişim
0531 554 47 66
0212 514 25 60