SINAV HAZIRLIĞINDAN FAZLASIOfis Akademi

Ofis, sınav süreci desteğinin yanında bu süreçte öğrenciye ihtiyacı olan farklı alanlarda bilgi birikimini artıracak ve psikolojik rahatlığı sağlayacak etkinliklere ev sahipliği yapar. Ofis bu etkinliklerle talebelerini sadece sınava değil sonrasındaki üniversite hayatına da hazırlar. Farklı alanlara merak kapılarını aralarken, yaşama dair yeni sorular sorup cevapların peşinde koşmaları için talebelerini teşvik eder.
  • Meslek Söyleşileri
  • Bilim Tarihi
  • Akademik Yazı
  • Modern Türkiye Tarihi
  • Eleştirel Düşünce
  • Formüller & İspatlar
biology4
biology3
biology1
ofis-universiteye-hazirlik-okulu
kimya4
kimya3

Meslek erbapları ile icra ettikleri uğraşlara, tecrübelerine, yaşamlarına dair söyleşilere ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerimizin meslekleri tanımalarını sağlamak, hedeflerini belirlemede yardımcı olmak, ufuklarını genişletmek, yeni sorulara zihinlerinde yer açmak ve yanıtı hep beraber aramak üzere işinin ehli kişilerle düzenlediğimiz meslek söyleşileri, canlı yayınlarla Ofis’in YouTube kanalından sizlerle buluşacak! Meslek söyleşilerinin tamamına aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz.

<

Ofis Akademi’nin öğrencilerinde bilime merak uyandırma çabasının ürünü olan bilim tarihi dersleri uzun bir yolculuk. İnsanın doğaya ilişkin gerçekleri arama girişiminin öyküsü. Bilim tarihi aslında bilimler arası bir disiplin olsa da her şeyden önce bir düşünce tarihidir. Dolayısıyla bu yolculuk aslında aklın ve nihayetinde insanın kendini bulma serüvenidir.

       “Bilim tarihi, aklın gerçeğe ulaşması sürecidir.” (Alexander Koyre)

Bilimsel makale nedir? Akademik yazının esasları nelerdir?

Ofis’in öğrencilerine kazandırmayı planladığı en önemli temel niteliklerden biri de sınav sonrasında kendilerini bekleyen hayata kolay adapte olmalarını sağlamaktır. Üniversite boyunca kendilerine yardımcı olacak sosyal becerilerin yanında akademik yeteneklerle de donanımlı olmalarını sağlamaktır.

Akademik yazının temel teknik esaslarının yanında, araştırma yöntemleri, materyal ve metot kullanımı, elde edilen bulguları değerlendirme, tartışma beceresi ve sonuca erişme kabiliyeti bir bütün olarak değerlendirilip öğrencilerimize kazandırılır.

Modern Türkiye Tarihi

Modern Türkiye Tarihi dersi, talebenin sınava hazırlık sürecindeki zorlukların yanında entelektüel gelişimlerini ihmal etmemeleri için tasarlanmış ve onları yaşadıkları ülkenin yakın geçmişine daha aşina kılmayı hedefleyen bir derstir.

2019–20 Sonbahar döneminde başlayan bu dersin konu skalası geniş olup, şu şekilde başlıklarla ayrılabilir:

  • Bir modern devlet olarak Osmanlı İmparatorluğu:

Osmanlı imparatorluğunun batılılaşma, merkezileşme ve muhtelif alanlarda yaptığı ıslahatlarla alakalı tarihsel tartışmalara yer verilirken dünya sahnesinde ve devletin daha geniş bağlamda nasıl bir yere oturduğu tartışılır. Cumhuriyet döneminin arifesinde yaşanan ve genç cumhuriyetin mahiyetini ciddi biçimde etkileyen kritik dönüşümler ve devamlılıklar ele alınır.

  • Erken Cumhuriyet Tarihi

Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilk yıllarını ele alan bu kısım daha çok kısır tarihçilik akımlarını kenara atıp global akademide yer alan mümbit tartışma konularına eğilerek talebenin tarihçiliğe yaklaşım metodu geliştirmesini sağlamanın yanı sıra, erken cumhuriyet dönemine dair bilgi dağarcığını geliştirmek isteyen talebe için bir literatür bilgisi kazandırmayı amaçlar.

  • Avrupa ve Türkiye

Bu kısım diğer iki kısmın içinde mündemiçtir. Osmanlı ve cumhuriyet tarihi etraflarında olan kritik dönüşüm ve değişimlerden bağımsız düşünülemeyeceğinden, her dönemin cari fikirleri ve yaklaşımlarının iyi bilinmesi gerekir. Bu yüzden dersin temel amaçlarından birisi, talebeye hakim fikir akımlarının, buna bağlı iktisadi ve içtimai gelişmelerin ve zamanın ruhunun hem imparatorluk hem cumhuriyet döneminde coğrafyamızı nasıl etkilediğini aktarmaktır.

Ofis Akademi, eleştirel düşünce dersleri ile öğrencilerin düşünme işlevini geliştirmesini hedefler. Yaşamımızdaki olaylara anlam yüklemek, her birini ayrı ayrı sınıflandırmak ve kimliklendirmek düşünme işlevinin temel amacıdır.

Derste, yaşamlarının benmerkezci ya da akılcı bir temele dayandırılmasını belirlemesi açısından son derece önemli gördüğümüz eleştirel düşünme becerilerini onlara kazandıracak eğitim tekniklerine odaklanılır.

biology4
biology3
biology1
ofis-universiteye-hazirlik-okulu
kimya4
kimya3

Öğretirken öğrencilerinin her birinin keyif alarak bilgiyi depolamaları Ofis’in önceliğidir. Zihinlerinde matematiksel bir formülün tasarımını canlandırmak, ona duyulan ihtiyacın, onun gerçek anlamının önemini kavramalarını sağlamak çoğu için sembollerin diziliminden meydana gelen soyut kavramlara bakışlarını değiştirecek, bilime daha fazla merak duymalarını sağlayacak.

Formüller ve öykülerine, grafik ve ispatlarına dair dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz…

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

İletişim
Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No.:7 Fatih / İSTANBUL
0531 554 47 66
Haftanın 6 Günü 10:00 - 18:00
Ofis, Cuma Günleri Tatil!
Bülten Üyeliği

X