Ofis Psikolojik DanışmanlıkHizmetlerimiz

Ne zaman psikoterapiye gitmeliyim?

Her insan dönem dönem hayat içerisinde sorunlar yaşayabilir. Psikolojik esnekliği olan insanlar etrafındakilerin desteğiyle bu süreçleri yönetebilir ve sorunlar büyümeden çözüme kavuşturabilirler. Fakat bazen bu sorunları aşmak, sorunlarla yüzleşmek zor olabilir. Erken dönem aile yaşantıları, travmalar, ani kayıplar, duygusal problemler, iletişim ve öfke sorunları ilişkilerimizin bozulmasına ve günlük rutinlerimizi sürdürmemize engel olabilir. Kişiler kendi içlerindeki bu eksikliği fark ettiklerinde sorunun çözümüne adım atmak için psikoterapiye başvurabilirler. Kişiler geleceklerini daha iyi planlamak ve kendilerini tanımak adına psikoterapiye gelebilir ki bu çok sağlıklı bir kişiliğin oluşmasına katkı sağlayabilir. Bazen problemler o kadar büyük ve ağırdır ki kişi bu mücadele içinde yorulmuş ve sağlıklı kararlar verememektedir bu kapsamda aile yakınlarının desteği ile psikoterapiye gelebilirler.

Psikoterapiye gelmek güçlü bir adımdır çünkü kişiler sorunlarıyla yüzleşmek ve çözmek adına cesur bir adım atmaktadır. Hayat içerisinde sorun yaşadığının farkında olmayan, hem kendisine hem etrafındaki insanlara zorluk yaşatan insanların terapiye başvurma kararı alması ve bunu uygulaması daha zor olmaktadır. Bu nedenle kendi sorunun farkında olduğunuz ve bunun çözümüne dair güçlü bir arzu hissettiğiniz zamanlarda kendinize uygun psikoterapiste başvurabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Bireysel Psikoterapi

Ofis size ihtiyacınız olan öz güven artırıcı ortamı sağlar ve farklılıkları zenginlik kabul eder!

Bireysel terapi ya da bireysel psikoterapi, danışan ile psikoterapist arasında birebir gerçekleştirilen; insanların biliş, duygu veya diğer karakteristik özelliklerini kendi istedikleri yönde değiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, psikoloji alanında eğitim almış, bir ekol üzerinden kişilerin problemlerine yönelik klinik yöntemlerin maksada uygun şekilde kullanıldığı hizmetlerdir.

ofis-egitim-kariyer-danismanlik-bireysel-psikoterapi
ofisekd-grup-danismanligi

Grupla Psikolojik Danışma

Kişiler arası ilişkilerin gelişmesi için, grup üyelerinin duygu, değer ve tutumlarının konu alınarak tüm üyelerin bireysel olarak davranışsal amaçlarına ulaşmasını hedefleyen ve alanda yetişen bir meslek uzmanı tarafından yürütülen profesyonel terapötik yardım etme sürecidir. Bu kapsamda Ofis Psikoloji bünyesinde çalışan uzmanlarımızın yönetiminde, kaygı, depresyon, yaşam becerileri, öfke ve çatışma çözüm süreçlerini destekleyici grupla psikolojik danışma uygulamaları düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

Aile ve Çift Terapileri

Yakın ilişki kurmak ve sürdürebilmek insanın ruhsal ve toplumsal gelişiminin bir parçasıdır. İnsanların kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemli olmakla beraber,  özellikle yakın ilişkilerde ilişkisel ve duygusal doyumun önemi daha belirgindir. Bu sebeple çiftlerin birbirleriyle yaşadığı ilişki problemleri günümüzde psikoterapilerin önemli alanlarından biri haline gelmiştir. Çift ve aile terapileri, çiftlerin ilişkilerini daha doyum verici hale getirmek, ilişkide ortaya çıkan çatışma, iletişim sorunları, cinsel, duygusal, entelektüel uyumsuzluk ve sorunları çözmek için gerçekleştirilen bir psikoterapi yöntemidir.

Bu kapsamda özellikle çift ve ailelerdeki karmaşık ilişkilerin anlaşılması için ilişki örüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Aile ve çift terapileri, terapist eşliğinde aile içindeki sorunları düzelten, netleştiren, çift ve eşlere anlaşılabilir konuşmayı ve konuşarak anlaşabilmeyi öğreten, karı-kocanın olaylara tek yönlü bakış açısını değiştirip genişleten, aile içinde problem olan davranışlarının farkına varmayı sağlayan bir süreçtir.

ofis-egitim-kariyer-danismanlik-psikolojik-danismanlik-hizmetleri-aile-ve-cift-terapileri
ofis-pdr-cocuk-ve-ergen-danismanligi
ofis-egitim-kariyer-danismanlik-psikolojik-danismanlik-hizmetleri-cocuk-ve-ergen-danismanligi

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşadığı çatışmaların yetişkinlik döneminde de devam etmemesi ve sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için terapi almak ergenler ve çocukların ruh sağlığı için önemli bir olgudur.

Çocuk ve ergen terapisinin yetişkinlerden en büyük farkı çocukların terapiye kendi istekleriyle değil bir yetişkinin veya ebeveynlerinin yönlendirmesiyle katılmalarıdır. Genellikle başvuru şu şekilde olabilir:

  • Anne babanın bir sorun nedeniyle başvurması
  • Yönlendirilen kurum nedeniyle gelinmesi
  • Çocuk herhangi bir sorun için getirilmiştir. Ancak sorun aile içinde olabilir
  • Ailenin bazı kuşkular nedeniyle yönlendirilmesi
  • Herhangi bir olay nedeniyle başvurması
  • Aileden kaynaklanan bir sorun nedeniyle sevkle başvuru

Psikoterapi çocuklarda duygusal ve davranışsal değişimler gerçekleştirmeye çalışır.  Çocuklar ve ergenlerde konuşmak kadar, oyun oynamak, resmetmek, üretmek ve rol yapmak gibi yöntemlerde duyguların paylaşılmasında ve problemlerin çözümünde etkilidir. Ofis Psikoloji bünyesinde yer alan uzmanlar eşliğinde çocuk ve ergenlerin problemlerinin çözümüne yönelik destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. Çocuk ve ergenlere yönelik yürütülen çalışmalarımız şu şekildedir:

  • Ergenlerde Sınav Kaygısı
  • Ergenlerde arkadaş problemleri
  • Aile ergen çatışmaları
  • Ergenlerde teknoloji ve oyun bağımlılığı
  • Ergenlerde okul problemleri
  • Kişilik bozuklukları
  • Ergenlerde suç davranışı
  • Ergenlerde yeme bozukluğu
  • Ergenlerde özgüven problemi
  • Ergenlerde takıntılar
  • Depresyon, panik atak

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık hizmeti; çalışanların iş sağlığı güvenliğinin de bir parçası olan işyerinde ruh sağlığının korunması ve çalışanların güvende hissetmelerini sağlayacak yüzyüze/online eğitim ve psikolojik destek hizmetlerini kapsar. Çalışanların iyilik halini korumak ve aynı zamanda işyerinde verimli çalışmayı desteklemek amacıyla; işyeri çatışmalarına, olası krizlerin yönetilmesine, geri bildirim alma-verme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine odaklanır. Bununla birlikte iç ve dış krizlerin çalışanlarda sebep olduğu psikolojik problemlere yönelik bireysel/grup psikolojik müdahalelerde de bulunur.

İş yerine bağlılığını arttırmak, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemesine katkı sağlamak, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye yönelik özellikle COVİD-19 salgın sürecinde artan kaygı sorunlarını en aza indirmek ve çalışan verimini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Kurumsal tanışma ve ihtiyaç tespiti yapılarak kuruma özgü bir müdahale planı oluşturulur.

Farklı uzmanlar tarafından verilen standart uygulamalı eğitimlerimiz:

 • Etkili-Empatik İletişim
 • Problem Çözme Becerileri
 • İşyerinde Duygular ve İfadesi
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Yönetimi
 • Topluluk Önünde Konuşma
 • Ekip Olma
ofis-egitim-kariyer-danismanlik-psikolojik-danismanlik-hizmetleri-kurumsal-danismanlik-2
ofis-egitim-kariyer-danismanlik-psikolojik-danismanlik-hizmetleri-atolyeler

Atölyeler

Gelişim atölyeleri biyopsikososyospiritüel yaklaşım benimsenerek, bireyin kendilik gelişimine bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Biliş, duygu ve bedenin birlikte aynı zamanda uyum içinde hareketini kolaylaştırıcı gelişim atölyeleri çocuk, genç ve yetişkin olarak farklı gruplara yönelik gerçekleştirilmektedir. Farklı alanlardan uzmanların haftanın ağırlıklı temasına göre yer aldığı gelişim atölyeleri disiplinlerarası koordinasyonla yürütülen bir çalışmadır. Bireysel başvuru ile kişinin gelişim ile ilgili beklentisi alınır, kendisine uygun bir gelişim grubuna dahil edilir. Süreç sonunda grup ve bireysel değerlendirmeler yapılır.

Eğitim Koçluğu

Sınav sürecinde olan öğrencilerin, motivasyonun sağlanması, kaygı ve stres yönetimi konusunda yeterli hale gelmesi, hedef belirleme ve mesleki eğilimlerinin tespit edilerek kendine uygun alanlara yönlendirilmesi, aile ile işbirliği sağlanarak gerekli desteğin planlanması süreçlerini içeren hizmetlerdir.

ofis-egitim-kariyer-danismanlik-psikolojik-danismanlik-hizmetleri-egitim-koclugu

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Fatih Şube
Fatih Ofis Adres
Kalenderhane Mah.16 Mart Şehitleri Cd. No:7
Fatih/İSTANBUL

Fatih Ofis İletişim
0531 554 47 66
0212 514 25 60