Üniversite Bölüm Tanıtımlarıİnşaat Mühendisliği – Bölüm Tanıtımı

6 Ağustos 2020
https://www.ofisegitim.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/insaat-muhendisligi-bolum-tanitimi-universite-tercihleri-1280x800.jpg

İnşaat Mühendisliği okumak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli iki özellik: analitik düşünebilme becerisi ve kuvvetli bir sayısal zekaya sahip olmaktır.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliğinin belli başlı pratik bilgileri dünya tarihindeki ilk medeniyetlerin kurulduğu zamanlardan beri kullanılmaktadır. Bu yüzden en eski ve temel mühendislik olarak adlandırılabilir. İçerik olarak diğer mühendisliklerden daha farklı gibi gözükse de temelde tüm mühendislikler analitik düşünebilme, proje üretebilme/geliştirebilme ve takım olarak çalışabilme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

Lisans eğitiminde alınan derslerin içeriği okuldan okula veya hocadan hocaya değişiklik göstermektedir, ancak çoğu okulda ortak olarak verilen derslerden genel olarak bahsedebiliriz. Lisans eğitiminin ilk yılında matematik, fizik, kimya, çizim ve inşaat mühendisliğine giriş gibi temel dersler alınmaktadır. Bundan sonraki yıllarda ise inşaat mühendisliğinin alt dalları olan yapı, geoteknik, hidrolik, kıyı-liman, çevre, ulaştırma, yapım yönetimi, mekanik ve malzeme gibi alanlarda dersler alınmaktadır.

İnşaat Mühendisliği okumak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli iki özellik: analitik düşünebilme becerisi ve kuvvetli bir sayısal zekaya sahip olmaktır. Bütün lisans eğitimi boyunca alınan derslerin ufak bir kısmı ezbere dayalı iken kalan çoğunluk kısmı sayısal hesaplamalara dayalıdır. Bu hesaplamalar bazen daha teorik bilgilere dayalı iken bazen de deneysel formüllere göre yapılıyor olabilmektedir. İnşaat Mühendisi olmayı düşünenlerin sahip olması gereken diğer özellikler ise seçeceği alt dala ve alana göre değişiklik göstermektedir.  

İnşaat Mühendisi mezunları çeşitli sektörlerde çalışabilirler. Kimileri mühendislik ve müteahhitlik sektörünün; ulusal ve uluslararası firmalarının yurt içi veya yurt dışı projelerinde tasarım, uygulama ve danışmanlık alanlarında çalışabilirler. Kimileri de inşaat mühendisliği mesleği ile finans, yönetim, emlak geliştirme, pazarlama, enerji, sigortacılık, bilgi teknolojileri gibi alanların kesiştiği noktalarda görev yapabilirler. Akademi alanında ilerlemek isteyen mezunlar da lisansüstü eğitime ve çalışmalara devam ederek araştırma görevlisi veya öğretim üyesi olmayı tercih edebilirler.

Bahsetmiş olduğumuz bu çalışma alanları genel olarak saha ve ofis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sahada çalışmak fiziksel olarak yorucu bir tecrübe iken ofiste çalışmak daha çok zihinsel bir yorgunluğa sebep olur. Özellikle sahada çalışacak kişilerin iletişim kabiliyetinin yüksek olması gerekmektedir. Sahada çalışmak için sürekli yer değişikliği yapmayı sevmek gerekmektedir. Çünkü her proje değişikliğinde farklı şehir ve ülkeye yerleşmek gerekebilir. Ofis ortamlarında çalışacaklarınsa grup çalışmasına uyum sağlama ve liderlik edebilme becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bir de daha arka planda kalan proje ve tasarım kısmı vardır. Bu alanlarda çalışmak isteyen kişilerin, insanlarla birlikte değil de tek başına çalışmayı daha çok seviyor olmaları bu alanlardaki tecrübelerini kolaylaştıracaktır. Bilişim ve programlama alanları ile içli dışlı olmaları bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca üretken bir karakterlerinin olması, yaratıcı fikirlere sahip olmaları bu alanda kendilerini geliştirebilmelerine yardımcı olacaktır. Akademik kariyer düşünebilecek kişilerin gidecekleri okulu laboratuvar imkanlarını araştırarak seçmeleri de önemlidir. Derslerde öğrenilen bilgilerin pratiğini bu laboratuvarlarda yapılan deneylerle pekiştirmek, kariyerine hangi alanda devam edeceğine karar vermek için önemli bir etkendir.

Yahya Sümerkan
Boğaziçi Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Fatih Şube
Fatih Ofis Adres
Kalenderhane Mah.16 Mart Şehitleri Cd. No:7
Fatih/İSTANBUL

Fatih Ofis İletişim
0531 554 47 66
0212 514 25 60