Êthostan Ahlâka: Antik Yunan Ahlâk Literatürünün İslâm Dünyasına İntikali ve Alımlanışı

Cts19Şub14:00Êthostan Ahlâka: Antik Yunan Ahlâk Literatürünün İslâm Dünyasına İntikali ve AlımlanışıHümeyra Özturan

Etkinlik Detayları

MAM Kitâbiyat toplantı dizisi gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısı okuyucuyla buluşan ve bu sürede TÜBA-TESEP, Türkiye Yazarlar Birliği ve İlim Yayma ödüllerine layık görülen Êthostan Ahlâka* kitabını tartışmak üzere Hümeyra Özturan’ı** (Doç. Dr.) ağırlayacak.

19 Şubat 2022 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

“İslâm dünyasında felsefî düşüncenin teşekkülünde Yunancadan Arapçaya yapılmış tercümelerin mühim bir rolünün olduğu bilinmektedir. Ancak tercümelerle aktarılan kavram, teori ve yaklaşımların İslâm düşüncesindeki serüveni pek çok açıdan hâlâ incelenmeyi beklemektedir. Elinizdeki eser, ahlâk felsefesini merkeze alarak doğrudan doğruya Yunanca ve Arapça metinleri mukayese etmek suretiyle söz konusu intikalin doğasını keşfetmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede klasik dönemin önde gelen filozofları Kindî, Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî, Yahyâ b. Adî, Fârâbî, İbn Miskeveyh ve İbn Sînâ’nın ahlâkla ilgili eserlerinde Antik Yunan kaynaklarının intikalini ve alımlanışını irdeleyen bu kitap iki temel kısımdan oluşmaktadır. “İntikal”e odaklanan ilk kısım, tercümeler döneminde Yunancadan Arapçaya nakledilen ahlâk eserlerinin bir dökümünü yaparak bunların içeriğini ve Arapçaya intikal durumunu ortaya koymaktadır. “Alımlama”ya odaklanan ikinci kısımda ise Antik Yunan ahlâk literatüründeki kavram ve fikirlerin İslâm filozofları tarafından kullanımı, ahlâk felsefesinin temel problemleri bakımından ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Eser bu yönüyle, okuyucuya, Yunan felsefesinden İslâm felsefesine uzanan süreçte klasik ahlâk felsefesinin kavram ve problemlerine dair kuşatıcı, derinlikli ve karşılaştırmalı bir analiz sunmaktadır.”

Daha Fazla

Tarih

(Cumartesi) 14:00

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Eğitim & Kariyer & Danışmanlık

Fatih Şube
Fatih Ofis Adres
Kalenderhane Mah.16 Mart Şehitleri Cd. No:7
Fatih/İSTANBUL

Fatih Ofis İletişim
0531 554 47 66
0212 514 25 60