Temel Kavramlar-Açılar

Sayı Basamakları-Özel Üçgenler

Sözcük Türleri (1)-Açıortay

Sözcük Türleri(2)-Kenarortay

Bölme-Alan

EBOB/EKOK-Sözcükte Yapı

Benzerlik

Mutlak Değer/Basit Eşitsizlik-Açı Kenar Bağıntı

Rasyonel Sayılar-Çokgenler /Genel Dörtgenler

Üslü Sayılar-Paralelkenar

Köklü Sayılar-Yamuk

Çarpanlara Ayırma-Cümle Türleri

Tüm dörtgenler (Kare-Eşkenar vs.)

Oran/Orantı-Cümle Ögeleri

Problemler (1)-Çemberde Açı

Problemler (2)-Çember Uzunluk/Daire

Problemler (3)-Fiilde Çatı

Kümeler-Vektörler

Kartezyen Ç./Bağıntı-Nokta Analitiği

Doğru Analitiği

ÖTF

II. Derece Denklemler/$$$(Parabol)/Karmaşık Sayılar

Eşitsizlik Sistemleri

Polinom

Trigonometri (Birim Çember)-Noktalama

Permütasyon-Yazım Kuralları

Kombinasyon/Binom-Ses Bilgisi

Olasılık-Anlatım Teknikleri

Simetri Analitiği-Katı Cisimler

Matematik Denemeleri

Sınav 1

Türkçe Denemeleri

Karekök 1

Fiziğe Giriş - Doğa ve İnsan

Matematik Denemeleri

Sınav 2

Türkçe Denemeleri

Karekök 2

Matematik Denemeleri

Sınav 3

Türkçe Denemeleri

Karekök 3

Kimyaya Giriş - Tarihe Giriş

Matematik Denemeleri

Sınav 4

Türkçe Denemeleri

Karekök 4

Matematik Denemeleri

Sınav 5

Türkçe Denemeleri

Karekök 5

Matematik-Türkçe Denemesi

Madde ve Özellikleri - Atom ve Yapısı

Harita Bilgisi - İlk Uygarlıklar

Matematik Denemeleri

Kapsül 1

Türkçe Denemeleri

Kapsül 1

Matematik-Türkçe Denemesi

Kuvvet/Denge - Periyodik Sistem

Dünyanın Şekli ve Hareketleri - İlk Türk Devletleri

Matematik Denemeleri

Kapsül 1

Türkçe Denemeleri

Kapsül 1

Matematik Denemeleri

Sınav 6

Türkçe Denemeleri

Karekök 6

Sıvıların Kaldırma Kuvveti - İklim (Atmosfer ve Sıcaklık)

Matematik Denemeleri

Sınav 7

Türkçe Denemeleri

Karekök 7

Matematik Denemeleri

Sınav 8

Türkçe Denemeleri

Karekök 8

Maddenin Halleri - İslam Tarihi

Matematik Denemeleri

Sınav 9

Türkçe Denemeleri

Karekök 9

Matematik Denemeleri

Sınav 10

Türkçe Denemeleri

Karekök 10

Matematik-Türkçe Denemesi

Basınç - Bileşikler ve Adlandırma

İklim (Basınç ve Rüzgarlar) - Türk İslam Devletleri

Matematik Denemeleri

Kapsül 3

Türkçe Denemeleri

Kapsül 3

Matematik-Türkçe Denemesi

Hareket - Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

İklim (Nem ve Yağış) - Türkiye Tarihi

Matematik Denemeleri

Kapsül 4

Türkçe Denemeleri

Kapsül 4

Matematik Denemeleri

Sınav 11

Türkçe Denemeleri

Karekök 11

İş, Enerji ve Güç - İklim (İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü)

Matematik Denemeleri

Sınav 12

Türkçe Denemeleri

Karekök 12

Matematik Denemeleri

Sınav 13

Türkçe Denemeleri

Karekök 13

Karışımlar - Beylikten Devlete

Matematik Denemeleri

Sınav 14

Türkçe Denemeleri

Karekök 14

Matematik Denemeleri

Sınav 15

Türkçe Denemeleri

Karekök 15