about-img

Biz Kimiz?

Mayıs 2011’de Musab Ensar ERTÜRK ve bir grup aktivist lise öğrencisi tarafından kurulduk. Kuruluş amacımız öğretim sürecine motivasyon artırıcı bir destek vermek ve bu hedefi metodolojik çalışmalarla olgunlaştırarak bir ekol-okul haline dönüşmektir.

İlk etapta lise son sınıf öğrencilerine odaklanan eğitim-öğretim hizmetlerimiz, süreçle ortaokuldan üniversiteye kadar bireysel eğitim-öğretim hizmetleri ve kurumsal danışmanlık hizmetleri olarak genişledi. Kariyer danışmanlığı çalışmalarımız ise öğretim hizmetlerimizle entegre bir şekilde devam etti. Böylece ilgi alanımız ve hedef kitlemiz belirginleşmiş oldu: 10-20 yaş gençlerin eğitim ve kariyer danışmanlığı.

Haziran 2016 itibarı ile Ofis’ten eğitim ve danışmanlık desteği almış kişi sayısı 400’e, farklı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak projelerle ise bu sayı 10.000’e ulaşmıştır.

Ofis kültürü

Ofis Eğitim Kariyer Danışmanlık (EKD), akademik rehberliği, kendi içinde oluşturduğu yaşam kültürü ve oluşturduğu fiziki şartları ile eğitim süreci yönetiminde yeni bir ekol-okul olmayı hedefler.

Akademik Rehberlik

 • Ofis’te kişiye özel ilgi ve programlama var. Programlar elastik ve ihtiyaca yönelik değişiyor. Tamamen talebe odaklı bir çalışmaya sahip.
 • Ofis’in “asistanlık” olarak adlandırdığımız bir sistemi var. Her talebe kendisi ile ilgilenen ve yaşı kendi yaşına çok yakın birçok rol-model kişi ile tanışıp onlarla birikiyor.
 • Ofis’te hoca-talebe ilişkisi yeniden tanımlanmış. Her bir fert hudutlarını bilerek diğeri ile ilişkisini kuruyor. Hudutların içselleştirilmesi de eğitimin bir parçası.
 • Ofis’teki rekabet algısı terim anlamından biraz farklı: Nihai hedefe hep birlikte ulaşmak.
 • Ofis öz güven artırıcı bir ortam sağlıyor. Talebesinden asistanına, herkes birbirinin destekçisi.
 • Eğitimin sadece akademik öğretimden oluşmadığı gerçeği göz önünde bulundurularak Ofis’te sportif, sanatsal, sosyal yönlendirmelerin olmazsa olmaz olduğu bir eğitim süreci yönetimi izleniyor.
 • İnsanı at yarışında hissettirmiyor.
 • Ofis, talebe için duygusallığın aklın önüne geçmediği bir yer. Her sıkıntının bir çözüme sahip olduğu vurgusu özellikle genç katılımcılarımıza sık sık hatırlatılıyor.

Yaşam Kültürü

 • Ofis’te yaşam iki temel üzerine oturuyor: Sorumluluk bilinci ve karşılıklı güven. Bunlar Ofis’te çalışan ya da hizmet alan herkesin sahip olması gereken iki erdem.
 • Eğitim süreci yönetimi ve ikili ilişkilerde samimiyet var.
 • Hoca-asistan- talebe arası hiyerarşi rahat ve sorumlu hissettiriyor.
 • İnsanlar birbirlerine karşı dürüstler.
 • İyi arkadaşlıklar var. Standartları yüksek olan bir çevre oluşturuyor.
 • Ofis özellikle sınav süreci yönetiminde gerginliği minimize etmeye odaklı. Gerek aileyi gerekse talebeyi en çok demotive eden unsurun stres ve gerginlik olduğunun bilincinde.
 • Kendi işini görmeyi oturtuyor: Ofis’ten başarılı ayrılan herkesin ortak özelliği kendi işlerini görebilir hale gelmiş olmaları.
 • Ve belki de en önemlisi Ofis, müdavimleri tarafından ikinci ev olarak görülüyor.